Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789

„Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv človeka: každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom.“

nedeľa 1. mája 2011

Prvý z troch listov, ktoré som odoslal starému Kováčovi. (časť 2.)

Máte možnosť vidieť, že prvý krát som dal list na ,,vedomie'' aj naj vyšším orgánom tejto krajiny. Odpísali len z kancelárie prezidenta, že nie je v ich kompetencii tieto ,,veci'' riešiť.


Od:
lubica.stvrtecka@prezident.gov.sk  
Komu:
<lukas.gemza@centrum.cz>
Datum:
21.4. 2010 13:21
Vážený pán Gemza, potvrdzujeme týmto príjem Vášho listu, ktorý ste v kópii zaslali aj do našej inštitúcie. Zároveň dodávame, že v predmete Vášho podania Vás osobne informoval vedúci oddelenia styku s verejnosťou JUDr. Dárius Rusnák, vrátane objasnenia o vymedzených právomociach pána prezidenta SR a jeho kancelárie, stanovených v Ústave Slovenskej republiky a zákone č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta SR v znení neskorších predpisov a v zmysle záverov z Vášho stretnutia berie preto naša inštitúcia obsah listu len na vedomie.
S pozdravom.
Vybavuje : Ing. Ľubica Štvrtecká, oddelenie styku s verejnosťou