Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789

„Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv človeka: každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom.“

streda 29. júna 2011

Rozdelenie úloh a priebeh kauzy Technopol

Veci, ktoré tu teraz spomeniem som spomínal v poslednom liste, ktorý bol adresovaný starému Kováčovi: Je nepopierateľné, že to tak bolo pretože takto je to uvedené vo vyšetrovacích spisoch a tiež v amnestii, ktorú starý Kováč doslova venoval svojmu pitomkovi a jeho kumpánom.Martin Syc-M. a Michal Kovac spoločne s Mariánom Kocnerom v mesiaci december 1991 navštívili Petra Krylova  ( Krylovo pozadie je dosť zaujímavé – v 80. tých rokoch bol prepustený z komunistického väzenia s podmienkou, že bude pracovať pre ŠTB. Tak aj nakoniec bolo. Ako agent bol spojkou pre obchodovanie so zbraňami a tiež je známy napríklad tým, že opálil bombu v Mníchovskom rádiu Slobodná Európa. Tiež bol v roku 1993 odsúdený v Nemecku k 68mim mesiacom väzenia za podvod s dôvernými listinami a tiež z obchodovania so zbraňami, ktoré mu zabezpečoval jeho bratranec Chilo-Pták, bývalý agent SIS a človek známy z kauzy zavlečenia mladého Kováča. Tejto téme sa tiež mienim venovať v osobitnej časti) v Mníchove v Spolkovej republike Nemecka, keď ho prehovorili na účasť na spáchaní podvodu voči akciovej spoločnosti Technopol Bratislava tak, že po vysvetlení, ako sa podvod uskutoční, mu vyvrátili jeho obavy z nereálnosti tohto fiktívneho obchodu prostredníctvom faxov s poukazom na to, že v akciovej spoločnosti Technopol Bratislava majú známeho človeka, ktorý je do celej veci zapojený a zabezpečí preplatenie fiktívneho tovaru cez Česko-slovenskú obchodnú banku, pobočka Bratislava. Pod vplyvom tohto stretnutia sa Peter Krylov rozhodol zúčastniť sa na spáchaní podvodu a v čase od 1. 2. 1992 do 5. 5. 1992 spoločne s Mariánom Kocnerom a Rudolfom van der Werfom ( tento Holanďan je tiež pekný známy vo svojej rodnej vlasti ako podvodník s obchodmi ohľadne sušeného mlieka, masla a ďalších surovín) zrealizovali podvodný dovoz neexistujúcich textílií v hodnote 2 308 902 USD z Holandska od firmy Introcommerce Inc. pre akciovú spoločnosť Technopol Bratislava, čím jej spôsobili škodu v sume 69 mil. Sk. Uvedenú podvodne vylákanú sumu vyše 2 mil. dolárov od akciovej spoločnosti Technopol Bratislava si rozdelili Rudolf van der W., Peter K., Marián K., Martin S.-M. a Michal K. podľa vopred pripraveného plánu."

Teda dobrú ,,partiu‘‘ si dokázal dať dohromady Kováč.


Rudolf van den Werf spoločne s Mariánom Kočnerom, Petrom Krylovom a ďalšími osobami po predchádzajúcej vzájomnej dohode v decembri 1991 najskôr naplánovali a v čase od 1. februára 1992 do 5. mája 1992 podľa plánu aj realizovali fiktívny dovoz textilných výrobkov z Holandska do ČSFR v celkovej hodnote 2 308 920 USD ku škode akciovej spoločnosti Technopol Bratislava tak, že pre tento účel v Holandsku založili na meno poľského občana Jendrzeja Mariana Ignaciewicza (tu je potrebné dodať, že spomínaný Poliak nikdy neexistoval) , narodeného 10. 6. 1948, trvale bytom Varšava, ulica Ruda číslo 51, Poľsko, firmu Introkomerce incorporation so sídlom v Holandsku, v mene ktorej potom zaslali na adresu a. s. Technopol Bratislava ponukový list na predaj neexistujúceho textilného tovaru, pričom Marián Kočner ako dlhodobý odberateľ textilného tovaru, hoci vedel, že tovar nebude dodaný, predstieral, že o ponúkaný tovar má záujem a že pokiaľ dôjde k realizácii obchodu, tento od Technopolu a. s. odoberie.

Pracovníci a. s. Technopol Bratislava na tento účel otvorili v Československej obchodnej banke pobočku Bratislava 4 dokumentárne akreditívy číslo 2025, 2026, 2027, 2028 na celkovú sumu 2 308 920 USD, na ktoré po doručení sfalšavaných dokladov potvrdzujúcich prevzatie textilného tovaru špedičnou firmou z Nemecka dali dňa 27. 4. 1992 príkaz na ich preplatenie v prospech dodávateľskej firmy Introcomerce intercorporation, avšak k dovozu tovaru nedošlo, čím a. s. Technopol Bratislava bola takto spôsobená škoda vo výške najmenej 69 miliónov korún. Získanú finančnú čiastku z fiktívneho dovozu textilného tovaru potom Rudolf van der Werf rozdelil podľa vopred pripraveného plánu tak, že Peter Krylov si ponechal 400 000 USD, Marián Kočner si ponechal 600 000 USD a Rudolf van der Werf si ponechal 362 340 USD. Zostatok v sume 946 580 USD prevzali v hotovosti ďalšie osoby. Kto su tie osoby je teraz snad kezdemu jasne.

K týmto a k mnoho ďalším veciam by sa mal vyjadriť aj samotný starý Kováč, ktorý vedome ako prezident Slovenskej Republiky porušoval zákon a využíval svoju funkciu k páchaniu trestnej činnosti.


Ako prebehlo delenie peňazí a ďalšie skutky v tejto kauze Vám pripomeniem niekedy na budúce.
L.G. 

piatok 24. júna 2011

Kauza TECHNOPOL a jej pozadie

dvaja podvodníci

Vo viacerých článkoch sa budem venovať aj tejto už veľmi otrepanej kauze. Žiadne ,,slobodné‘‘ médium totiž dodnes neuviedlo skutočné fakty o pozadí tohto závažného podvodu na ktorý doplatil, samozrejme slovenský daňový poplatník. Vďaka tejto kauze sa po dlhom pátraní dozvedeli aj moji predkovia kto vlastne Michal Kováč starý je. Spomeniem to po ukončení tejto viac časťovej ,,epizódky‘‘.

Je zarážajúce informačné embargo dané na túto podvodnú akciu. Ako je vidieť tieto články majú čo do seba lebo rôzny dezinformátori a súkromní agenti spoločnosti SIS márne pátrajú po tom odkiaľ beriem tieto nanajvýš delikátne informácie. Chcem im len odkázať nasledujúce : CHLAPCI A DIEVČATÁ PODPORUJÚCE ORGANIZOVANÝ ZLOČIN BIELYCH GOLIEROV UVEDOMTE SA, ŽE SVOJOU ČINNOSŤOU NIJAKO NEPORUŠUJEM ZÁKON ŽIADNEJ KRAJINY ANI ŽIADNEHO SPOLOČENSTVA. ROBÍM TO ČOHO NIE STE VY SCHOPNÍ A ZA ČO STE PLATENÍ. NIEKTORÍ AŽ VEĽMI DOBRE. NAMIESTO TOHO ABY SOM MAL VAŠU PODPORU A POMOC STE SA NA PRÍKAZY SVOJICH NADRIADENÝCH VEHEMENTNE PUSTILI DO AKCIE NA ZLIKVIDOVANIE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA ,,MOJEJ‘‘ KAUZY. ČASŤ Z VÁS UŽ PRE VLASTNÚ NESCHOPNOSŤ PRIŠLA O MIESTA A DOBRE PLATENÉ FLEKY. VOBEC MA TO ALE NEMRZÍ A MIENIM POKRAČOVAŤ AŽ DO TEJ DOBY KÝM SA SPOR O NAŠE PRÁVOPLATNÉ DEDIČSTVO NEUKONČÍ. VYTVORILI STE ZO MŇA NEPRIATEĽA ŠTÁTU A VÁS MUSÍ VEĽMI HNEVAŤ, ŽE SA TO OBRÁTILO PROTI VÁM. ZÁKERNOSŤ A ODHODLANOSŤ S AKOU SA VENUJETE MOJEJ OSOBE BY STE MALI VENOVAŤ ČLOVEKU KVOLI KTORÉMU TÁTO STRÁNKA VZNIKLA. A TAKISTO ĎALŠÍM AKO JE NAPRÍKLAD FINANČNÝ DILETANT IVAN MIKLOŠ ALEBO PROTIPRÁVNE SLÚŽIACI MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ... A TAKTO BY SOM MOHOL POKRAČOVAŤ ĎALEJ. CHCEM VÁS PRETO POŽIADAŤ ABY STE SA UŽ KONEČNE PRESTALI VENOVAŤ MOJEJ OSOBE A ZAČALI RIEŠIŤ MILIARDOVÉ ÚNIKY ZO  ŠTÁTNEJ KASY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. AK BUDEM ĎALEJ INFORMOVANÝ O VAŠICH POKUSOCH MA ZDISKREDITOVAŤ BUDEM NÚTENÝ ZVEREJNIŤ MENÁ AGENTOV, KTORÍ SÚ NA MŇA NASADENÍ S ICH PODOBIZŇAMI ABY VŠETCI OBČANIA SR VEDELI NA KOHO SI NA ULICI DÁVAŤ POZOR.


Ospravedlňujem sa čitateľom za takýto úvod ale bolo to potrebné nakoľko minister vnútra Daniel Lipšic namiesto toho aby riešil už takmer rok starý prípad únosu a vydierania a okrádanie slovenského národa rieši so svojím maďarským poskokom tričká a rôzne druhy oblečenia, ktoré v dnešnej dobe nosia mladí ľudia. Pánu ministrovi bude v najbližších dňoch odoslaný dokument po ktorom ak sa nevyjadrí budú podniknuté kroky, ktoré budú informovať viaceré inštitúcie o tom ako podporuje organizovaný zločin vo vlastných radoch.


Spať ale k Technopolu

Samozrejme, že Michal Kováč a spol. robili obchody, ktoré boli podozrivé. Jeden z týchto obchodov bol navrhnutý aj Technopolu, pričom referenti Technopolu ho zamietli, vedeli, že pôjde o nezákonný obchod a tento obchod sa neuskutočnil. Po tomto rozhodnutí referentov sa stala vec v štáte, ktorá ovplyvnila ďalší chod veľmi výrazne. Bola uskutočnená devalvácia koruny československej. Technopol ako organizácia zahraničného obchodu z titulu devalvácie mal veľké straty a na vyrovnanie týchto strát potrebovali aby z federálnych fondov prišli čo najskôr peniaze a mohli tieto straty sanovať. Preto o pomoc požiadali predsedu Federálneho zhromaždenia Michala Kováča staršieho. Ten navštívil generálneho riaditeľa Technopolu. (dodnes o tom existuje spis, vec preverovala ešte vtedajšia spoločná tajná služba - poznámka autora) Rokoval s ním, dohodli sa že zabezpečí prenos týchto prostriedkov a súčasne zabezpečí, že Technopol urobí obchod s jeho synom podľa pravidiel určovaných jeho synom. To sa aj stalo. Je to zadokumentované a preukázané len nie je politická vôľa zrušiť Kováčove amnestie, ktoré brzdia vysetrovanie. Na základe toho boli vyplatené peniaze, nebol dodaný tovar, obchod sa negatívne prejavil v Holandsku a šetrilo sa všade inde.

V PRIEBEHU ŠETRENIA TEJTO KAUZY SA UKAZOVALI I ĎALŠIE PODOZRENIA Z ĎALŠÍCH VECÍ, KTORÉ MOHLI PRINIESŤ A OSVETLIŤ PRAVDU, ČO SA VLASTNE STALO. V TOMTO ZMYSLE V PRVOPOČIATKU NEBOL KOVÁČ MLADŠÍ, ALE BOL TO JEHO OTEC.

V prílohe prinášam kópiu voľne dostupnú aj na internete ohľadne Zákona o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami. Išlo prakticky o začiatok konca ekonomiky tak ako na Slovensku tak aj v Čechách.

Nabudúce sa chcem venovať tomu ako si v tejto kauze zainteresovaní rozdelili úlohy a následne delili peniaze.

Lukáš Gemzanedeľa 19. júna 2011

Životopis Michala Kováča (skutočný)


                                    Zamyslený zločinec


Ľudí a zdroje odkiaľ som čerpal tieto informácie zámerne neuvediem. Ľudia, ktorí sa venujú politickým kauzám tak ako ja určite vedia prečo.

Michal Kováč sa narodil 5. augusta 1930 ako nemanželské dieťa. Dodnes sa traduje kto bol jeho otcom. Viacero pamätníkov mi potvrdilo moju verziu ale do tej doby kým nebudem mať 100 %  dôkaz   tak nechcem šokovať verejnosť. Môžem prezradiť akurát to, že jeho mladší brat Dušan (samozvaný historik, ktorý nevie čo bolo včera nie to ešte pred 60timi rokmi) je kvôli tomu proti skutočnej histórii rokov 1930-1948. Miško sa narodil  v obci Ľubiša čo mu neskôr pomohlo pri podvode s naším dedičstvom pretože táto obec sa v nemeckom jazyku vyslovuje a píše úplne rovnako ako obec z  ktorej pochádzal môj predok Valentín. Pri falšovaní dokumentov sa mu táto záležitosť nesmierne hodila.

Miško vyštudoval Obchodnú akadémiu a neskôr vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Už ako študent bol členom zločineckej KSČ a už v tej dobe sníval o rozdelení Československa (vychádzam z jeho vlastných slov, ktoré povedal v roku 2007 v rozhovore pre denník SME). V šesťdesiatich rokoch minulého storočia pôsobil na ‘‘ostrove slobody‘‘, teda na Kube. Nepôsobil tam, tak ako on tvrdí ako prednášajúci na vysokej škole, ale ako prednášajúci členom Rotary klubu, ktorého je on sám členom. Márne budete hľadať po internete informácie o tomto klube. Rotary klub je totiž veľká slobodomurárska lóža do ktorej sú združení ‘‘vplyvní‘‘ podnikatelia, bankári a priemyselníci z celého sveta. Jej členom je mimo Michala zo Slovákov aj Róbert Fico a Ivan Mikloš.

V roku 1967 Michala ale KSČ ‘‘stiahla‘‘ z jeho pôsobiska a dosadila ne miesto námestníka Živnostenskej banky v Londýne kde bol potrebný s jeho skúsenosťami pri praní peňazí z rozkrádania socialistického majetku. Nie je tajomstvo, že napríklad časť tankov a zbraní vyrobených v ZŤS Martin skončilo na iných trhoch ako bolo vtedy vládnuce ZSSR. Tento tovar končil v rukách arabov zo severnej Afriky a blízkeho východu čo je dodnes dokázateľné. Keď na to prišli Rusi tak sa im to vôbec nepáčilo a tak dali Michala stiahnuť spať do Československa a na oko vylúčiť z  KSČ. Zavrieť ho nemohli lebo, aj keď nerád, ale musím uznať, že na tú dobu bol naozaj skvelým ekonómom a tak o neho nemohli prísť. Biznis so zbraňami ale naďalej pokračoval a jeho kontrolu prebral strýko Václava Havla, ktorý mimo iné vlastnil so židovskou kapitálovou spoluúčasťou filmové ateliéri BARANDOV, ktoré dodnes financuje sionistická organizácia PEN-klub.

V tej dobe sa stal z Miška ‘‘rádový‘‘ zamestnanec Štátnej Banky Československej (ŠBČS), pobočka Bratislava, kde mal aj tak veľmi veľký vplyv. V banke pracoval až do plyšovej podvodnej revolúcie (1989).

V júni 1990 bol zvolený ako kandidát VPN do Federálneho zhromaždenia a následne vymenovaný do funkcie ministra financií SR. Tu musím dodať, že to bolo práve v tom čase keď sa začalo pracovať na odkúpení diamantovej bane v JAR. Na vlastnú žiadosť, po transakciách a podvode na môjho priateľa JOZEFA PETROVA, opustil post ministra aby sa v budúcnosti vyhol špekuláciám o financovaní diamantovej bane. Nevyhol sa im ale. Dnes už totiž môžem dokázať, že práve on stojí za vyplatením prvých desiatich miliónov dolárov, teda  prvej splátky v tejto podvodnej transakcii. Suma 10 miliónov dolárov bola vyplatená práve z dedičstva po mojom predkovi, ktoré toto občianske hovädo spreneverilo.  Tomu sa podrobnejšie budem venovať niekedy na budúce.

Neskôr bol predsedom Federálneho zhromaždenia, kde sám navrhoval zákony k ekonomickej destabilizácii Československa a podvodom typu Technopol a Martimex Martin.

V roku 1992 bol ústrednou postavou rozdelenia spoločnej federácie Čechov a Slovákov. Veľa ľudí si mylne myslí, že za rozdelením stojí Klaus a Mečiar. Nie je ale tomu tak. V pozadí rozdelenia stál Michal Kováč a Václav Havel.

Po rozdelení bol vďaka hlasom SDĽ (nástupnícka strana zločineckej KSS) zvolený voľbou 15. februára 1993  za prezidenta SR. Táto občianska a zločinecká nula maximálne osrala prezidentskú stoličku a zneužila svoje postavenie na mnoho ďalších čiernych dier v histórii samostatnosti.  Kováč má oveľa černejšie pozadie ako sa môže zdať. Postupne sa dočítate viac o tomto ekonomickom diletantovi, ktorý mal už dávno odvisnúť tak ako to komunisti urobili s jeho otcom, ktorý sa stal obeťou komunistickej propagandy. Otec si to určite na rozdiel od syna nezaslúžil.

V jeho životopise už vystupujem aj ja. Pred 15 rokmi určite netušil, že piata generácia po Valentínovi nastúpi v plnej sile proti nemu. Na to aké mám ja postavenie proti nemu, som už dokázal, že aj ‘‘malý‘‘ chlapec vie poraziť ‘‘veľkého‘‘ muža... Jeho osobe sa veľmi venujem a jeho neuveriteľne mrzí, že sa našiel prvý občan, ktorý aj napriek pokusom o fyzickú likvidáciu (27/06/2010 a 09/07/2010-poznámka autora) ide vpred pomalými krokmi za tým čo patrilo jeho predkom. Dnes si už môžem statočne povedať, že to do čoho som sa pustil som už z veľkej časti dokázal. Bez akýchkoľvek nečestných praktík a zbraní ohrozujúcich zdravie a život. Jedinou mojou zbraňou je pravda a jediný cieľ – spravodlivosť.   


Lukáš Gemzapondelok 13. júna 2011

Ako podporuje vláda z peňazí daňových poplatníkov zločincov

Trochu odbočím od témy dedičstva ale aj tak sa mienim venovať rozkrádaniu a osobe bankového podvodníka.

Dnes ráno pri pohľade na stránku úradu vlády ma málom zložilo zo stoličky. Úrad vlády totiž z rezervy predsedu vlády SR v roku 2011 okrem iného poskytol starému Kováčovi dotáciu vo výške 8400 euro !!!  Údajne na úhradu opatrovateľskej služby v stave nevládnosti – pre rok 2011... (kto vie koľko rokov už takto parazituje?) Pýtam sa teda ako je možné, že hovädo, ktoré parazituje na spoločných daniach už len tým, že sa vozí na vládnej limuzíne a dostáva v porovnaní s občanmi, ktorí celý život poctivo dreli a na staré kolená nemajú do slova a do písmena čo do úst, neskutočne vysoký dôchodok. Obyčajný bežný občan, ktorý si zaslúži pomoc na staré kolená na rozdiel od tohto boľševika nedostane ani cent a štát ho nechá , prepáčte za výraz, chcípnuť ako prašivého psa... Ak je možné, že tento doteraz neodsúdený zločinec má právo na sumu o ktorej sa môže bežnému dôchodcovi iba snívať ? Podľa Ivety Radičovej je asi normálne podporovať chlebodarcu, ktorý jej domohol ku kariére političky.  Michal Kováč vôbec nie je nevládny !!! Práve naopak. Ak je schopný chodiť na rozne plesy a podobné ožieračky tak nemá právo na nič, nie to ešte na takto vysokú sumu peňazí. A ako by to ešte nestačilo tak medzi obeťami povodní, ktoré boli ,,odškodňované‘‘ dostala jeho kancelária (takisto z rezervy !!!) sumu 10 950 euro...
Tak ak je bezvládny tak na čo potrebuje ďalších takmer 11 000 euro ??? Čo je suma, ktorú bežná rodina nezarobí poctivou prácou za rok ! Podľa akého kľúča, alebo ako by som to nazval, sa rozdávajú tieto peniaze? Rodiny, ktoré prišli o strechy nad hlavou dostanú od štátu smiešnu sumu, ktorá nepostačuje ani  na základné výdaje a zločinec Kováč do slova a do písmena znova spreneverí takmer 600 tisíc korún v starej mene.

Je mojou povinnosťou sa obrátiť na kanceláriu Ivety Radičovej a žiadať o vysvetlenie tejto záležitosti. Moji predkovia od štátu nedostali ani korunu za všetku krivdu, ktorú starý-bankový-podvodník spôsobil. Nechám na čitateľa nech si urobí vlastný úsudok ale verím, že bude zdieľať názor ako ja.


Spomínanú dotáciu nájdete na tomto linku - http://www.vlada.gov.sk/data/files/7788.pdf
Tiež si pozrite pozorne celý dokument. Je tam spomenutá aj spomínaná dotácia pre jeho kanceláriu. Ak je chorý tak nech sedí doma na gauči a nie perie peniaze....

Lukáš Gemza


štvrtok 9. júna 2011

Email poslancom NR SR

Mne ako zúčastnenej osobe nedalo nezareagovať na rokovania parlamentu o rušení amnestií. Bohužiaľ sme svedkami jednotvárnej hry v rukách nespravodlivosti a nemorálnosti. Ak by totiž poslanci mali nejakú morálku určite by ,,nezabudli na amnestie udelené starým bankovým podvodníkom. Amnestiám som sa venoval v liste, ktorý mu bol adresovaný.
Uvidíme koľký z poslancov, teda ich asistentov, bude na tento email reagovať. Predpokladám, že ani jeden lebo veľká časť z nich je Kováčovi veľmi zaviazaná.

Subject : Amnestie
From : 
prezident.k@webmail.co.za

To : 
<info@nrsr.sk> , podatelna@nrsr.sk

<klubkdh@nrsr.sk> , <pavol_hrusovsky@nrsr.sk> , <pavol_abrhan@nrsr.sk> , <julius_brocka@nrsr.sk> , <martin_fronc@nrsr.sk> , <monika_gibalova@nrsr.sk> , <marian_kvasnicka@nrsr.sk> , <anton_marcincin@nrsr.sk> , <peter_muransky@nrsr.sk> , <radoslav_prochazka@nrsr.sk> , <alojz_pridal@nrsr.sk> , <marian_radosovsky@nrsr.sk> , <maria_sabolova@nrsr.sk> , <julius_stanko@nrsr.sk> , <jana_zitnanska@nrsr.sk> , <laszlo_solymos@nrsr.sk> , <klub.mosthid@nrsr.sk> , <tibor_bastrnak@nrsr.sk> , <bela_bugar@nrsr.sk> , <gabor_gal@nrsr.sk> , <ondrej_dostal@nrsr.sk> , <elemer_jakab@nrsr.sk> , <laszlo_nagy@nrsr.sk> , <peter_osusky@nrsr.sk> , <edita_pfundtner@nrsr.sk> , <igor_sidor@nrsr.sk> , <frantisek_sebej@nrsr.sk> , <ivan_svejna@nrsr.sk> , <peter_voros@nrsr.sk> , <peter_zajac@nrsr.sk> , <klubsas@nrsr.sk> , <jozef_kollar@nrsr.sk> , <szilard_somogyi@nrsr.sk> , <zuzana_astaryova@nrsr.sk> , <natalia_blahova@nrsr.sk> , <juraj_droba@nrsr.sk> , <martin_fecko@nrsr.sk> , <stanislav_fort@nrsr.sk> , <pavol_hladky@nrsr.sk> , <martin_chren@nrsr.sk> , <ludovit_jurcik@nrsr.sk> , <erika_jurinova@nrsr.sk> , <peter_kalist@nrsr.sk> , <jana_kissova@nrsr.sk> , <kamil_krnac@nrsr.sk> , <milan_laurencik@nrsr.sk> , <martin_poliacik@nrsr.sk> , <jaroslav_suja@nrsr.sk> , <richard_sulik@nrsr.sk> , <richard_svihura@nrsr.sk> , <stefan_tomco@nrsr.sk> , <jozef_viskupic@nrsr.sk> , <sekretariat@verejnyochrancaprav.gov.sk> , <klubsdku@nrsr.sk> , <jozef_mikus@nrsr.sk> , <miroslav_beblavy@nrsr.sk> , <katarina_cibulkova@nrsr.sk> , <jana_dubovcova@nrsr.sk> , <martin_fedor@nrsr.sk> , <milan_gala@nrsr.sk> , <tomas_galbavy@nrsr.sk> , <jan_golian@nrsr.sk> , <ivan_harman@nrsr.sk> , <kamil_homola@nrsr.sk> , <milan_hort@nrsr.sk> , <zoltan_horvath@nrsr.sk> , <ivan_chaban@nrsr.sk> , <stanislav_janis@nrsr.sk> , <ludovit_kanik@nrsr.sk> , <pavol_kubovic@nrsr.sk> , <stefan_kuzma@nrsr.sk> , <peter_markovic@nrsr.sk> , <ondrej_matej@nrsr.sk> , <viliam_novotny@nrsr.sk> , <richard_oravec@nrsr.sk> , <martin_pado@nrsr.sk> , <tatiana_rosova@nrsr.sk> , <ivan_stefanec@nrsr.sk> , <jarmila_tkacova@nrsr.sk> , <tibor_toth@nrsr.sk> , <marek_vargovcak@nrsr.sk> , <magdalena_vasaryova@nrsr.sk> , <anna_belousovova@nrsr.sk> , <andrej_durkovsky@nrsr.sk> , <igor_matovic@nrsr.sk> , <rudolf_pucik@nrsr.sk> , <rafael_rafaj@nrsr.sk> , <klubsns@nrsr.sk> , <vincent_lukac@nrsr.sk> , <jan_mikolaj@nrsr.sk> , <jan_slota@nrsr.sk> , <igor_stefanov@nrsr.sk> , <dusan_svantner@nrsr.sk> , <stefan_zelnik@nrsr.sk> , <klubsmer@nrsr.sk> , <pavol_paska@nrsr.sk> , <jaroslav_baska@nrsr.sk> , <juraj_blanar@nrsr.sk> , <dusan_bublavy@nrsr.sk> , <jozef_bucek@nrsr.sk> , <jozef_burian@nrsr.sk> , <dusan_caplovic@nrsr.sk> , <miroslav_ciz@nrsr.sk> , <vladimir_faic@nrsr.sk> , <igor_federic@nrsr.sk> , <robert_fico@nrsr.sk> , <darina_gabaniova@nrsr.sk> , <dusan_galis@nrsr.sk> , <tibor_glenda@nrsr.sk> , <martin_glvac@nrsr.sk> , <pavol_goga@nrsr.sk> , <igor_choma@nrsr.sk> , <lubomir_jahnatek@nrsr.sk> , <vladimir_janos@nrsr.sk> , <dusan_jarjabek@nrsr.sk> , <viliam_jasan@nrsr.sk> , <robert_kalinak@nrsr.sk> , <peter_kazimir@nrsr.sk> , <andrej_kolesik@nrsr.sk> , <maros_kondrot@nrsr.sk> , <magda_kosutova@nrsr.sk> , <marian_kovacocy@nrsr.sk> , <mikulas_krajkovic@nrsr.sk> , <stanislav_kubanek@nrsr.sk> , <jana_lassakova@nrsr.sk> , <ladislav_lazar@nrsr.sk> , <iveta_liskova@nrsr.sk> , <marek_madaric@nrsr.sk> , <robert_madej@nrsr.sk> , <mojmir_mamojka@nrsr.sk> , <lubos_martinak@nrsr.sk> , <vladimir_matejicka@nrsr.sk> , <dusan_munko@nrsr.sk> , <bibiana_obrimcakova@nrsr.sk> , <branislav_ondrus@nrsr.sk> , <pavol_pavlis@nrsr.sk> , <peter_pelegrini@nrsr.sk> , <lubomir_petrak@nrsr.sk> , <jan_pociatek@nrsr.sk> , <jan_podmanicky@nrsr.sk> , <richard_rasi@nrsr.sk> , <jan_richter@nrsr.sk> , <lubica_roskova@nrsr.sk> , <marian_salon@nrsr.sk> , <jan_senko@nrsr.sk> , <viktor_stromcek@nrsr.sk> , <peter_suca@nrsr.sk> , <viera_tomanova@nrsr.sk> , <jozef_valocky@nrsr.sk> ,


<jana_valova@nrsr.sk> , <ivan_varga@nrsr.sk> , <lubomir_vazny@nrsr.sk> , <anna_vittekova@nrsr.sk> , <marian_zahumensky@nrsr.sk> , <renata_zmajkovicova@nrsr.sk> , <lubomir_zeliezka@nrsr.sk> , peter_ziga@nrsr.sk

Date : 
Thu, 09 Jun 2011 13:09:00 +0200

Poslankyne , poslanci,
Týmto sa na Vás obraciam s vecou amnestií, ktoré tak búrlivo preberáte v parlamente. Zaujímalo by ma prečo sa ani okrajovo nevenujete aj tým podvodným amnestiám, ktoré udelil Michal Kováč ako prezident ? ? ?

V tomto emaile Vám pripájam linku na stránku kde sa tejto otázke na rozdiel od Vás aj venujem. Je zarážajúce, že amnestie, ktoré boli udelené protiprávne za obzvlášť závažnú finančnú kriminalitu, kde bola zneužitá funkcia prezidenta na súkromné účely, ani jeden z Vás nikde nespomenie. Ak sa totiž venujete amnestiám, ktoré udelila v roku 1998 Mečiarová vláda tak sa venujte aj tým, ktoré udelil Kováč. Ten doposiaľ neodsúdený bankový podvodník... Veľká časť z Vás veľmi dobre vie ako tá občianska nula okradla mojich predkov v 80.tich rokoch. Ak by som mal menovite písať mená tých z Vás, ktorí o tejto zločinnej kauze viete určite by som skončil minimálne pri čísle 130. Pre mňa ako pre poškodenú stranu je veľmi zarážajúci fakt ako Kováča spolu s jeho synáčikom kryjete.
Predpokladám, že ani jeden z Vás na tento email reagovať nebude. Ale to už je Vaše svedomie.

S pozdravom Lukáš Gemza

web link k spominanej zalezitosti

sobota 4. júna 2011

Spomienka na predka Valentína


Pri príležitosti 69. výročia smrti (5.6.) môjho predka Valentína si dovolím tohto človeka pripomenúť.

Určite by ho ani vo sne nenapadlo, že takmer 70 rokov po jeho smrti sa jeho potomkovia budú naťahovať pre záležitosť, ktorú on s dobrým úmyslom, po sebe zanechal. Teda dedičstvo. Valentín bol veľmi slušný, pracovitý a disciplinovaný človek a bol vzorom pre mnoho Spišsko Belančanov. Počas svojho života sa ku všetkým choval rovnako bez rozdielu kto to bol a čo v spoločnosti znamenal. Ako viete Valentína vychovala iná rodina ako tá jeho a prakticky sa vychoval sám životnými skúsenosťami, ktoré nadobudol. Nikdy nebol finančne bohatý, a ak bol bohatý tak len vďaka skúsenostiam, ktoré mal a ktoré ďalej rozširoval. Z daru od svojho otca prakticky nič nemal lebo ako som spomenul minule s celou sumou počas svojho života ani nepohol. Preto je veľmi zarážajúce, že človek menom Michal Kováč zneuctil jeho pamiatku tým, že dedičstvo, ktoré zanechal predok iných spreneveril a využil vo svoj prospech. Život tohto starého podvodníka sa už blíži vzhľadom na jeho vek ku koncu. Preto by pred odchodom mal napraviť to čo zneužil a vôbec mu nepatrilo. Je to hlavne v jeho záujme lebo on sám vie, že celá záležitosť sa blíži ku koncu a tak by bolo vhodné škody spôsobené počas života napraviť. Má totiž tiež potomkov a tí budú vzhľadom na dedenie za jeho škody zodpovední. Michal Kováč nemá svedomie ani hanbu ale je vidieť, že táto vec mu žerie čosi v jeho ,,vnútri‘‘ keďže sa ju snaží udržať v tichosti pred občanmi Slovenska. V časoch keď bol prezident žaloval každého kto o ňom povedal niečo s čím on nesúhlasil. Poznám minimálne desať prípadov kedy mu súdy dali za pravdu aj keď ju nemal. Preto treba pripomenúť, že našu rodinu dodnes nijako právne nenapadol lebo si je vedomí toho, že by celú záležitosť prehral. Vzhľadom na to, že si vážim pamiatky môjho prapraotca verím v spravodlivosť a úspešné dokončenie kauzy, ktorá sa ešte nedávno zdala neriešiteľnou.

Lukáš Gemza