Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789

„Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv človeka: každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom.“

pondelok 4. novembra 2013

Michal Kováč

At the request of the family of Mr. Valentín Labus Mr. Kováč was to execute a bank transfer from Germany to Czechoslovakia of the heritage left by the count Zamoyski. However, after the sudden death of the client who orderer the tranfer and entrusted him with the necessary documentations Mr. Michal Kováč senior never returned the documents to the family nor if he executed the transfer of the heritage money in the sum of 250 000 German mark ( which would convert into several millions of Euro ) it was surely onto his own bank account in the Bank of Austria in Vienna.