Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789

„Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv človeka: každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom.“

utorok 6. marca 2012

Delenie financií v kauze Technopol

Vážení návštevníci stránky, ktorá je venovaná ,,ctihodnému" zločincovi Michalovi Kováčovi staršiemu, kauza Technopol je len malou smietkou vo finančných podvodoch Michala Kováča staršieho, kde ako Prezident pomocou ,,svojho" syna vykonával podvody a kradol čo sa len dalo zo slovenskej štátnej pokladnice, napríklad cez v Nemecku založenú spoločnosť PRO-TREND cez, ktorú prezidentov syn pral a kradol peniaze v  miliónových hodnotách cez rôzne bankové kontá, napr. v Luxembourgu cez BIL-banku ( dnešná DEXIA ), banku I.T.I.B. atď.

Delenie peňazí sa naozaj odohralo a existujú o tom aj dôkazy. Vďaka amnestii krstného otca všetkých slovenských finančných podvodníkov M. Kováča seniora, však nieje možné tieto veci trestne riešiť. Navyše Kováč junior je chránený medzinárodnou diplomatickou imunitou, ktorú mu daroval Dzurinda, vďaka ktorej podľa Viedenskej konvencie nieje trestne stíhateľný.

Z kauzy Technopol preto využívam časť z trestného spisu, ktorý mi k nahliadnutiu poskytla najvyššia Bavorská prokuratúra. Citujem zo spisu číslo 311 Js 23969/94 : ( preklad z nemeckého do slovenského jazyka je podľa mojich schopností ) 

,,Sú podklady, že páni Kováč, Kočner, van der Werff, Krylov, Syč-Milý a ďalší sa dopustili viacerej protiprávnej finančnej činnosti. Nakoľko veľká časť podvodov bola vykonávaná cez nespočetné kontá v bankách štátu Luxembourg, vo Viedni - konkrétne konto firmy SYCKO Bratislava vo Viedenskej pobočke banky Creditanstalt so sídlom na medzinárodnom letisku, v Zurichskej banke  ( atď. konkrétnych bánk je viacero, pre zdĺhavosť som uviedol len tie najhlavnejšie o ktoré by sa mala zaujímať a slovenská Polícia - pozn. autora ) je možné stíhať viac ako 14 osôb vrátane osôb vyššie spomenutých. Jeden z podozrivých je prezidentom štátu a tak sa z konania vylučuje lebo podľa medzinárodných dohôd nieje trestne zodpovedný. Sú poznatky, že jeho nevlastný syn nesúci jeho meno sa zúčastnil konferencie podnikateľov v Luxembourgskom hoteli IBIS za prítomnosti M. Kočnera - obchodníka s textilom, Krylova spolu s jeho telesným strážcom Ptakom, občanom holandského kráľovstva van der Werffom, zo dňa 06/05/1992 - 07/05/1992. Každý z podozrivých inkasoval určitú čiastku v celkovej hodnote blížiacej sa 7 000 000 DM. Odovzdávaniu peňazí predchádzalo stretnutie Michala Kováča a van der Werffa v bratislavskom hoteli Danube, kde bolo odovzdaných 600 000 USD, mimo jurisdikcie našich orgánov. Je to jeden z mála nebankových prevodov. Zbytok finančného obnosu bol poukázaný hotovostným vkladom na účet I.T.I.B. bank , konkrétne na účet Michala Kováča. "

Toľko z uvedeného spisu. Časom bude z neho uvedených ďalších pár zaujímavých informácií.

Kauza Technopol nieje kauzou Gorila, ktorá bola účelovo vyprodukovaná súkromnou spoločnosťou S.I.S ale je kauzou skutočnou. Okolo spomenutých osôb je viacero únikov zo štátnej kasy. Je preto potrebné uviesť, že bude zverejnených viacero informácií nielen o kauze Technopol ale aj viac pre občana neznámych udalostí.

L.G.