Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789

„Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv človeka: každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom.“

sobota 11. februára 2012

Skutočný volebný program všetkých volebných strán, ktoré na Slovensku vládnu od roku 1989

Nakoľko sa blížia ďalšie parlamentné voľby tak si dovoľujem zverejniť volebný program všetkých politických strán, ktoré boli do dnešného dňa pri koryte. Určite mi všetci dáte za pravdu, že to tak naozaj je. Slováci nezabúdajte hlavne na to, že voľby vždy vyhrá ten, ktorý hlas počíta a nie ho získa. L.G.


  14. HLAVNÝCH BODOV, KTORÉ POUŽÍVA KAŽDÁ POLITICKÁ STRANA, KTORÁ JE OD ROKU 1989 PRI MOCI A KORYTE
 
 1. Rozpredať väčšinu najväčších výrobných kapacít (pivovary, sklárne, textilky, strojárne) rúk prevažne zahraničných ,,investorov‘‘, ktorí spravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili ako nežiaducu konkurenciu zahraničných firiem.
 2. Nenávratne zlikvidovať textilný priemysel zaplavením trhu ázijským tovarom bez colných bariér, zlikvidovať svetoznámy strojárenský priemysel, zlaté ruky slovenských strojárov poslať na úrady ,,práce‘‘, zlikvidovať tradičnú výrobu obuvi, textilu a mnoho ďalších pre SR tradičných odborov. Zbúrať alebo nechať schátrať továrne.
 3. Nekoncepčnou a nezmyselnou poľnohospodárskou politikou nechať zdecimovať stáda kráv, pestovanie ovocia a zeleniny a tradičných lukratívnych plodín, ako zemiaky a cukrová repa a nahradiť repkou na výrobu bio nafty. Tým zlikvidovať sebestačnosť štátu v zásobovaní obyvateľstva potravinami.
 4. Dôsledkom tejto do neba volajúcej politiky ( z časti hlúpej a z časti premyslene k vlastnému prospechu) zobrať ľuďom prácu, vytvoriť viac ako pol miliónovú armádu nezamestnaných, závislých len na prázdnej štátnej pokladnici. Dopustiť aj stratu na životoch bezvýchodne nezamestnaných vrátane samovrážd zo zúfalstva. Ľudia, ktorí nepracujú a nezarábajú, nenakupujú výrobky a vedú tak do krachu ďalších výrobcov.
 5. Celkom rozvrátiť morálnu hodnotovú stupnicu človeka. Osobným príkladom politikov vytvoriť všeobecnú mienku, že práca je tá posledná možnosť ako zarábať peniaze. Vytvoriť vrstvu zbohatlíkov, ktorí bez práce žijú lepšie ako tvrdo pracujúci špičkoví odborníci.
 6. Zadlžiť štát na niekoľko generácií miliardami slovenských korún gigantickými daňovými únikmi a nezmyselnými výdajmi. Dlh rastie každú sekundu o 8000 SK. Dopustiť takmer biliónové zadlženie jednotlivých občanov klamlivými reklamami a ponukami pôžičiek. Vyprázdniť štátnu pokladňu predraženými zákazkami štátnych firiem, kde vo vedeniach a dozorných radách sedia bývalý a súčasný politici. Pripraviť tento štát k ekonomickému bankrotu. Pripustiť finančných oligarchov s diktátom bánk, ktoré zdierajú klientov formou lichvárskych úrokov, hlavne hypotekárnych úverov, nízkymi úrokmi vkladov a naopak spoplatnenie faktu, že im klient zveril svoje peniaze pre ich hospodárenie.
 7. Ďalej obmedziť suverenitu. Vymeniť RVHP za ,,dokonalejší‘‘ diktát EU, ktorého úradníci rozhodujú o našej bryndzi, tvaroch zemiakov, počte dobytka...
 8. Z Ústavy štátu urobiť účelový zdrap papiera, neskutočným množstvom spackaných a nepriehľadných zákonov, vyhlášiek a ich noviel docieliť legislatívnej džungle. Dosiahnuť situáciu, že občania neveria, že sa dovolajú svojho práva. Dopustiť nevymáhanie práva. Súdy ak nie sú skorumpované vedú desaťtisíce sporov do stratena. V tejto džungli trvale rozširovať hlúpu administratívu, oveľa väčšiu ako má napr. oveľa väčšie Francúzsko. Táto administratíva sa stala sebestačnou a nezávislá na potrebách obyvateľov. Pernamentne hrať hru - ,,Škatule hýbte sa‘‘, pri ktorej stále rovnakí ľudia menia posty na rôznych ministerstvách bez toho aby mali aspoň šancu pochopiť problematiku daného rezortu, ktorý majú riadiť. Jediným cieľom občanmi zvolených vyvolených je udržať sa čo najdlhšie vo funkcii a rýchlo zbohatnúť.
 9. Dopustiť vyhadzovanie miliónov a spolufinancovať prihlúple a klamlivé volebné kampane nepriehľadného množstva politických strán. Dopustiť aby politické mini strany rozhodovali o dôležitých rezortoch v štáte cestou svojich ministrov, bandy poradcov a ,,lobistov‘‘.
 10. Vynútiť pocit zodpovednosti a oddanosti občana ku svojej zemi. Zlikvidovať armádu pre obranu zeme a nahradiť ju policajnými zložkami. Z hniezda Varšavskej zmluvy sa rýchlo schovať pod krídla NATO. ..Brániť‘‘ našu vlasť v Afganistane a iných pre SR ,,dôležitých‘‘ krajinách.
 11. Zlikvidovať výkonné profesionálne policajné zložky a nahradiť ich z časti skorumpovanými ľuďmi, u  ktorých sa dá kúpiť takmer čokoľvek, vrátane slobody. Dopravnú políciu zdegradovať na výbercov pokút, poriadkovú políciu ako asistentov pri bitkách cigánov a futbalových fanúšikov. Dosiahnuť situáciu kde slušní ľudia bývajú za zamrežovanými oknami, balkónmi a trezorovými dverami panelových sídlisk, zatiaľ čo gauneri a zlodeji sa okolo preháňajú na luxusných autách, za bieleho dňa vraždia beztrestne na uliciach, v lepšom prípade si užívajú na vzdialených ostrovoch.
 12. Zdravie ľudí zdegradovať na biznis vysoko prosperujúcich farmaceutických firiem s osobným podielom niektorých politikov. Dopustiť zneužívanie lekárov pre rast zisku týchto firiem. Zlikvidovať preventívnu detskú lekársku starostlivosť, hlavne zubnú. Z domovov dôchodcov, detských jaslí a podnikových rekreačných zariadení nechať vybudovať paláce vládnych činiteľov, ministerstiev, bývalej šľachty a cudzincov alebo ich nechať schátrať či rozpadnúť.
 13. Zdecimovať osobnú železničnú dopravu, zlikvidovať lacnú a ekologickú vodnú dopravu. Cestnú sieť preplniť drahou a prírodu devastujúcou kamiónovou dopravou. Zásadne znížiť dopravnú obslužnosť vidieka. Nezmyselným zdražovaním cestovného bez ohľadu na tržné mechanizmy ponuky a dopytu odradiť cestujúcich od železničnej dopravy a následne zrušiť spoje a trate.
 14. Nechať ekologických teroristov brzdiť výstavbu diaľnic a vodných ciest, rozvoj jadrovej energetiky, naopak umožniť výstavbu obchodných a montážnych kapacít na úrodnej pôde, bezhlavo rúbať lesy. Obdivované hlboké slovenské lesy nechať zmeniť v suché pláne zožraté kôrovcom.